Faces of Science breidt uit


Twaalf jonge onderzoekers gaan bloggen over hun leven in de wetenschap

Hoe ziet het leven eruit als beginnend wetenschapper? Twaalf promovendi geven antwoord op deze vraag aan de hand van video’s en blogs. Ze doen onder andere onderzoek naar het leven van Nederlanders met een migratieachtergrond in de 17e en 18e eeuw, ethische vraagstukken rond gentherapie als behandeling voor de spierziekte Duchenne en hoe je computers leert om compromissen te sluiten bij onderhandelingen.

Faces of Science is een netwerk van promovendi die met blogs, vlogs en presentaties ‘een gezicht geeft aan wetenschap’. Op FacesofScience.nl bloggen tientallen promovendi over hun onderzoek, de wetenschap in het algemeen en hun leven als wetenschapper. Ze laten zien hoe divers de wetenschap eigenlijk is en willen jongeren inspireren en enthousiasmeren voor de wetenschap.

Twaalf nieuwe Faces of Science

Ted van Aanholt – Geschiedenis van de filosofie, Radboud Universiteit
Tegenwoordig weten we dat de wereld is opgebouwd uit atomen. In de zeventiende eeuw was dat wel anders: met deze opvatting kon je zomaar je baan verliezen… of erger! Ted onderzoekt waarom dit zogenaamde atomisme in die tijd een verboden filosofie was en hoe wetenschappers met deze censuur omgingen.

Dwayne Ansah – Innovatiewetenschappen, Universiteit Utrecht
Wereldwijd doneren mensen geld aan goede doelen. Maar wist je dat je ook data kunt doneren? Met deze data kunnen onderzoekers aan de slag met urgente maatschappelijke kwesties, zoals voedselveiligheid, medisch onderzoek en klimaatverandering. In zijn onderzoek probeert Dwayne te begrijpen hoe burgers en organisaties in Europa vrijwillig deze data delen.

Sibel Bahtiri – Toxicologie, Universiteit Leiden
Geneesmiddelen, maar ook chemische stoffen in voeding of in de natuur, kunnen ongewenste gezondheidseffecten hebben. Om dit te onderzoeken worden helaas nog vaak proefdieren ingezet. Daarom onderzoekt Sibel of menselijke celkweek-modellen kunnen dienen als alternatief voor proefdieren. Deze geavanceerde modellen bestaan, onder andere, uit levercellen afkomstig van donoren en complexe mini-‘nieren’ gekweekt vanuit stamcellen.

Tamara Florijn – Kunstmatige intelligentie, Universiteit Utrecht/Centrum voor Wiskunde en Informatica
Hoe leer je een computer om een compromis te sluiten? Als mensen kunnen we intuïtief best goed een middenweg vinden bij onderhandelingen. Dit is een stuk ingewikkelder voor computers: die moeten strategisch de beste keuze maken met wiskunde en algoritmes. Tamara onderzoekt met computersimulaties en wiskundige bewijzen welke strategieën goed werken bij onderhandelingen met meerdere partijen.

Esmee de Korver – Biomedische materialen en chemie, Technische Universiteit Eindhoven
Op het kleinste niveau in ons lichaam communiceren cellen en eiwitten constant met elkaar en passen ze zich aan naar hun omgeving. Hoe doen ze dit? En kunnen we dit reproduceren? Esmee ontwikkelt en onderzoekt biomaterialen om synthetisch de complexe microstructuren in het lichaam na te bootsen.

Charlie Loopuijt – Communicatie- en Informatiewetenschap, taalwetenschap, geneeskunde, Radboud Universiteit
Non-binaire en trans personen ervaren vaak dat regulier taalgebruik hun leven en identiteit niet adequaat weerspiegelt. Charlie onderzoekt hoe transgender- en non-binaire mensen taal gebruiken om tot geschikter taalgebruik te komen. Dat is belangrijk, omdat het gebrek aan passende woorden voor hun identiteit bijdraagt aan uitsluiting en discriminatie. Het gebrek aan geschikte woorden zorgt voor dagelijkse uitdagingen bij deze groep.

Maud Oostindie – Politieke theorie, Science and Technology Studies, Universiteit Maastricht
Sociale media en andere online platforms staan vaak bol van conflict. Vooral wanneer het gaat over polariserende onderwerpen, zoals klimaatverandering. Maud onderzoekt hoe mensen omgaan met conflict en meningsverschillen rondom klimaatvraagstukken op online platforms. Wat wordt gezien als ‘goede’ communicatie? En wat is hierbij de rol van digitale technologie?

Jessica den Oudsten – Geschiedenis, Radboud Universiteit
Veel Nederlanders stammen af van immigranten. Sommigen via een vrij recente verwantschap, maar anderen al verder terug in de stamboom. Jessica onderzoekt de levens van nakomelingen van immigranten in Amsterdam tijdens de zeventiende en achttiende eeuw. Hoe was het leven als Nederlander met een migratieachtergrond in die tijd?

Isabelle Pirson – Medische ethiek, Leids Universitair Medisch Centrum
De ontwikkeling van gentherapie biedt hoop op een behandeling voor mensen met de spierziekte Duchenne. Maar welke ethische vraagstukken brengt deze ontwikkeling met zich mee? Bijvoorbeeld rond deelname aan onderzoek naar gentherapie en de hoge kosten die ermee gepaard gaan. Isabelle onderzoekt wat er nodig is voor een verantwoorde ontwikkeling van deze therapie en wie daarbij betrokken moeten worden.

Hedwig Sekeres – Taalkunde; dialectologie, Rijksuniversiteit Groningen
Talen zijn constant in beweging en dat geldt ook voor de streektalen in Nederland. Hedwig onderzoekt klankveranderingen in het Gronings. Veranderen sommige dialecten van het Gronings bijvoorbeeld meer dan anderen? Hoe zit het met de schrijftaal? En worden juist de conservatieve of de innovatieve dialecten beter gewaardeerd door sprekers?

Friso Timmenga – Filosofie, Rijksuniversiteit Groningen
Friso onderzoekt wat er nodig is om (wetenschappelijke) kennis te verzamelen en te delen op een inclusieve(re) manier. Hiervoor kijkt hij naar filosofieën uit Latijns-Amerika en Japan. Deze tradities benadrukken relaties en de voortdurende ontwikkeling van kennis. Met zijn onderzoek geeft hij antwoord op de vraag hoe verschillende denkwijzen een plek kunnen krijgen binnen wetenschap en onderwijs.

Kees van der Wel – Bestuurskunde, Universiteit Utrecht
Iedereen heeft baat bij de energietransitie. Helaas profiteert niet iedereen er op dezelfde manier van. Bevoorrechte groepen in de samenleving, zoals mensen met meer tijd, geld en kennis, hebben hier meer voordeel van dan groepen met minder kansen. Om te ontdekken waarom dat zo is, onderzoekt Kees welke overwegingen besluitvormers hebben als het gaat over rechtvaardigheid in de omslag naar duurzame energie. Daarnaast zoekt Kees naar organisatievormen en garanties die kunnen bijdragen aan een rechtvaardige energietransitie.

Over de Faces of Science
Faces of Science is een netwerk van promovendi uit verschillende vakgebieden die aan de hand van blogs, video’s, artikelen, lezingen en optredens in de media de wetenschap een gezicht geven. Hun doelgroepen zijn divers: scholieren, studenten, journalisten en andere groepen in de maatschappij. De promovendi worden voorgedragen door leden van de KNAW, leden en alumni van De Jonge Akademie en NEMO Kennislink.
Faces of Science is een project van de KNAW, De Jonge Akademie en NEMO Kennislink, gefinancierd door Stichting Lira, opgericht in 2013.